Στην diamantopoulos tyres διαθέτουμε εκτός των άλλων και ποικιλία ελαστικών για αυτοκίνητα πίστας (kart) καθώς και για ανυψωτικά οχήματα.

kart

up

face

Πόσο συχνά αλλάζετε ελαστικά