Ελαστικό παντός εδάφους για χρήση σε όλες τις επιφάνειες: ευπροσάρμοστο σε όλες τις καταστάσεις με άριστες ικανότητες εκτός δρόμου.

Σπορ επιδόσεις στο δρόμο και ασφαλής οδήγηση σε συνθήκες δρόμου και εκτός δρόμου.

Το ελαστικό υπερυψηλών επιδόσεων (UHP) γιακορυφαία SUV.


face

Πόσο συχνά αλλάζετε ελαστικά